Πρόθεση ανάθεσης τροφοδοσίας-εστίασης ημερίδας που διοργανώνεται στην Αθήνα στις 16.06.2010 από τη Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ [έληξε]

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ-ΕΣΤΙΑΣΗΣ [κείμενο απόφασης]