Πρόθεση ανάθεσης συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος «KONICA 7155» του ΚΔΕΟΔ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ [κείμενο απόφασης]