Πρόθεση ανάθεσης παραμετροποίησης του λογισμικού προγράμματος λογιστικών υπηρεσιών του ΚΔΕΟΔ, σύμφωνα με τις αλλαγές στους συντελεστές ΦΠΑ

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ [κείμενο απόφασης]