Πρόθεση ανάθεσης του Κέντρου Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης ποσότητας 5.000 λίτρων

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ [κείμενο απόφασης]