Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σε συνεργασία με τη Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Πρακτικά ζητήματα δημοσίων συμβάσεων», την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010, στο αμφιθέατρο του «Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά», Αθήνα

Η εκδήλωση είχε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή από στελέχη του δημοσίου τομέα και της ελεύθερης αγοράς που ασχολούνται με το αντικείμενο των δημοσίων συμβάσεων, ενώ η εκτεταμένη συζήτηση που ακολούθησε αποσαφήνισε πολλά από τα ερωτήματα των συμμετεχόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ