Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ σε συνεργασία με το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ διοργάνωσε επιστημονική εκδήλωση με θέμα: «Δέκα χρόνια προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων» την Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010, στο αμφιθέατρο του «Μεγάρου Διοικητού Θεόδωρου Β. Καρατζά»

Τόσο οι εισηγήσεις όσο και οι παρεμβάσεις από νομικούς που παρακολούθησαν την εκδήλωση συνέβαλαν στην εμβάθυνση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει κατά τον προσυμβατικό έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ