Συγγραφέας: Ν. Φραγκάκης
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-2279-1