Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους, για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού, αναλωσίμων γραφείου, γραφικής ύλης και αναλωσίμων Η/Υ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]