(Τόμος I) Τόμος I) Επιμέρους κατηγορίες ενισχύσεων. Μέτρα για την χρηματοπιστωτική κρίση
(Τόμος II) Διαδικασία. Διαρθρωτικά Ταμεία

Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή, Αικ. Σγουρίδου
Εκδότης: ΚΔΕΟΔ – ΜοΚΕ
Εκδοτικός οίκος: Αντ. Ν. Σάκκουλας ISBN: 978-960-15-2252-4 (set)