Το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου καλεί σε υποβολή προσφορών τους ενδιαφερόμενους, για παροχη υπηρεσιών ταξιδιωτικού πρακτορείου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ [Κείμενο της προκήρυξης]