Πρόθεση ανάθεσης έκδοσης τριών τευχών του περιοδικού ΔηΣΚΕ για το έτος 2010

ΠΡΟΘΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΔηΣΚΕ [κείμενο απόφασης]