Πρόλογος Προκόπης Παυλόπουλος
Επιμέλεια: Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου
Εκδότης: Υπουργείο Εσωτερικών – Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Χρονιά Έκδοσης: 2009