Πρόλογος: E. Κουτούπα-Ρεγκάκου
Επιμέλεια: Ε. Μουαμελετζή
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-2224-1