Το Κεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου προκηρύσσει δύο υποτροφίες «Δημητρίου Ευρυγένη» στο Ευρωπαϊκό δίκαιο με την ευγενική χορηγία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Οι υποτροφίες θα είναι διάρκειας 12 μηνών (με έναρξη την 1η Φεβρουαρίου 2009) και έχουν αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία υλικού σε εξειδικευμένα θέματα στον παραπάνω κλάδο. Η κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 400 ευρώ τον μήνα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι δικηγόροι Θεσσαλονίκης ή ασκούμενοι δικηγόροι, να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα και επαρκώς μία δεύτερη και να έχουν γεννηθεί το έτος 1978 και μεταγενέστερα.

Οι υπότροφοι θα αναλάβουν την υποχρέωση να εργάζονται στο Κέντρο τέσσερις ημέρες την εβδομάδα καλύπτοντας 20 ώρες την εβδομάδα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση του Κέντρου: [email protected] Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων λήγει στις 22 Ιανουαρίου 2009.