Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί σε workshop που διοργανώνει η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔιΣ) την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2008 και ώρες 09:00 – 14:30 στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ, Ικάρων 1 – 55102 Καλαμαριά (Τέρμα Φοίνικα – Σχολή Δικαστών).

Στο σεμινάριο θα αναλυθούν και θα συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία και το αντίστοιχο εθνικό δίκαιο. Αναλυτικό πρόγραμμα του σεμιναρίου επισυνάπτεται στην παρούσα.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νομικούς, μηχανικούς, υπαλλήλους τμημάτων προμηθειών & τεχνικών υπηρεσιών, στελέχη διαχειριστικών αρχών και δημοσίων φορέων, συμβούλους επιχειρήσεων και κάθε εν γένει πρόσωπο που εμπλέκεται στην ανάθεση συμβάσεων του Δημοσίου.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΜοΠαΔιΣ (κα Ε. Μπεχλιβανίδου, τηλ. 2310 476103-4, fax: 2310 476105, email : [email protected])

Ευαγγελία Κουτούπα-Ρεγκάκου
Διευθύντρια του ΚΔΕΟΔ

Θα δοθουν βεβαιώσεις παρακολούθησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ