Η βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ από 3 Νοεμβρίου 2008 θα λειτουργεί ως εξής:

  • Δευτέρα, Τετάρτη: 9:00 – 18:30
  • Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 9:00 – 15:00