Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προκηρύσσει δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών με ειδίκευση στις οικονομικές επιστήμες, για την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων που εκπονεί.

Οι υποψήφιοι πρέπει:

– να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικών Επιστημών, με έμφαση στα Λογιστικά και Φοροτεχνικά, ή
– να είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ τμήματος Οικονομικών Επιστημών με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και την σύνταξη προϋπολογισμών

  • να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη
  • να έχουν πολύ καλή γνώση Η/Υ
  • επιθυμητή η γνώση του δημόσιου λογιστικού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2008.