Επιμέλεια: Βερβενιώτης Παναγιώτης
Εκδόσεις: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-2083-4