Την Δευτέρα 26 Μαΐου 2008 και ώρα 7 μ.μ. το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνει Ημερίδα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης “Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη”. Θα μιλήσει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Καθηγητής Βασίλειος Σκουρής με θέμα: «Η αρχή της ασφάλειας δικαίου στη νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ”Δ. Ευρυγένης” του ΚΔΕΟΔ.