η Επιστημονική Εταιρία Διοικητικής Δικαιοσύνης και το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ) σας προσκαλούν σε σειρά εκδηλώσεων με θέμα: «Οι κοινοτικοί κανόνες περί Κρατικών Ενισχύσεων – Ζητήματα Ουσίας και Διαδικασίας»

Τετάρτη, 9 Απριλίου 2008, ώρα 19:00
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΣΙΑΣ

Πέμπτη 8 Μαΐου 2008, ώρα 19:00
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

στο Αμφιθέατρο «Γιάννος Κρανιδιώτης», Υπουργείο Εξωτερικών, Ακαδημίας 1, Αθήνα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ