Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ενδιαφέρεται να καταρτίσει κατάλογο νομικών επιστημόνων οι οποίοι θα μπορούν να απασχολούνται για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων που ανατίθενται στο Κέντρο. Η μορφή της απασχόλησης θα λαμβάνει κατά περίπτωση την μορφή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου με πλήρη ή μερική απασχόληση, καθώς και της συμβάσεως έργου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • πτυχίο τμήματος νομικής,
  • μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα στη νομική επιστήμη και κατά προτίμηση στο ευρωπαϊκό οικονομικό δίκαιο,
  • να γνωρίζουν πολύ καλά μία ξένη γλώσσα (αγγλικά ή γαλλικά ή γερμανικά) και επαρκώς μία δεύτερη,
  • να έχουν καλή γνώση Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΚΔΕΟΔ: [email protected] μέχρι την Παρασκευή 27 Ιουλίου 2007.