Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης
Επιμέλεια: Ζ. Παπασιώπη-Πασιά
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-1733-9