Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Κ. Π. Ηλιόπουλος
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
Χρονιά Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-15-1693-x