Συγγραφέας: Ν. Ε. Φαραντούρης
Πρόλογος: Αθ. Γ. Καΐσης
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 978-960-15-1721-6