Επιμέλεια: Αθ. Γ. Καΐσης
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλα
Χρονιά Έκδοσης: 2006
ISBN: 960-15-1645-x