Πρόλογος:Ε. Κρουσταλλάκη
Επιμέλεια: Π. Νάσκου-Περράκη / Γ. Κτιστάκις
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας
ISBN: 960-15-1586-0