Την Παρασκευή 14 Απριλίου 2006, ώρα 6 μ.μ. το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου διοργανώνει Ημερίδα στο πλαίσιο της ετήσιας εκδήλωσης “Τιμή Δημητρίου Ευρυγένη” με εισηγήσεις από τους πρώτους συνεργάτες του εκλιπόντος για “Τις εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου” στους τομείς της ενασχόλησής τους.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο ”Δ. Ευρυγένης” του ΚΔΕΟΔ.

Ομιλητές:

  • Δ. Δημητριάδης, Αντιπρόεδρος ΕΟΚΕ
  • Σ. Ιωαννίδου, Επιστημονική Συνεργάτις ΚΔΕΟΔ
  • Γ. Κρεμλής, Στέλεχος Δ/νσης Περιβάλλοντος Ε.Ε.
  • Γ. Παπαστάμκος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ευρωβουλευτής
  • Κ. Πώποτας, Εισηγητής, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης Ε.Ε.
  • Χ. Ταγαράς, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, Δικαστής, Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης Ε.Ε
  • Σ. Τσιτουρίδης, Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
  • Φ. Χριστοφόρου, Στέλεχος Νομικής Υπηρεσίας Ε.Ε.