Πρόλογος: Π. Νάσκου-Περράκη
Επιμέλεια: Φ. Ι. Κοζύρης, Κ.Π. θεοδωρίδης
Εκδότης: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2006
ISBN: 960-15-1560-7