Την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2004 και ώρα 7:30 μ.μ. το Κέντρο Διεθνούς & Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), η Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔις) και η Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), που λειτουργούν σ΄ αυτό, θα πραγματοποιήσουν Ενημερωτική Εκδήλωση στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (Βύρωνος 2) με θέμα την παρουσίαση της νέας Νομικής Επιθεώρησης «Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις» που εκδίδουν.

Παράλληλα, θα γίνει και σύντομη ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, και ειδικότερα για τις νέες κοινοτικές οδηγίες 2004/17 και 2004/18, e-procurement και τις συμπράξεις Δημοσίου-ιδιωτών.

Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με σύντομη παρουσίαση της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων (ΜοΠαΔις) και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων (ΜοΚΕ), καθώς και των ιστοσελίδων τους.

Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Καθηγητής κ. Βασίλειος Σκουρής.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.