Στις 19 Μαΐου 2004 ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένης» του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου εισήγηση του καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Paris II YVES GAUDEMET με θέμα:

Οι δοικητικές συμβάσεις: Η εξέλιξη του γαλλικού δικαίου, σύγχρονα προβλήματα.

Η ομιλία θα γίνει στην γαλλική γλώσσα με ταυτόχρονη διερμηνεία.
Θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης στους ενδιαφερόμενους.