11,12 Ιουνίου 2003

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, διημερίδα για την προετοιμασία της Υπουργικής Συνόδου στο Cancun του Μεξικού, την 11η και 12η Ιουνίου, στις εγκαταστάσεις του ΚΔΕΟΔ , στο αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένης».
Η διημερίδα αυτή στην οποία έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από όλες τις παρευξείνιες χώρες θα είναι ανοικτή στο κοινό και στους ενδιαφερόμενους για τα θέματα του ΠΟΕ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ