Στα πλαίσια της επίσημης επίσκεψης των δικαστών και εισαγγελέων του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) στην Ελλάδα ένα κλιμάκιο δικαστών επισκέφτηκε το ΚΔΕΟΔ, ενημερώθηκε για τις δραστηριότητές του και συζήτησε με τους επιστημονικούς συνεργάτες θέματα της αρμοδιότητας και των ενδιαφερόντων τους.

Στην φωτογραφία διακρίνονται από αριστερά ο έλληνας δικαστής στο Πρωτοδικείο των Ε.Κ. κ. Βηλαράς, οι δικαστές του ΔΕΚ κ. Gulmann, η κ. Colneric, οι κ.κ. Schintgen, Timmermans, Jann, Alber, Σκουρής (Διευθυντής του ΚΔΕΟΔ),ο πρόεδρος του ΔΕΚ κ. G.C.Rodriguez Iglesias και η κ. Περράκη (Γραμματέας του ΚΔΕΟΔ).