Νέα

Ανακοινώσεις 17/03/2023 11:37

Επικαιροποιημένη απόφαση σχετικά με τα ανοικτά δεδομένα και την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημοσίου τομέα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ)  Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (50/Α’) «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» Τη με αρ. πρωτ. 24935/13.12.2018 απόφαση του ΔΣ του ΚΔΕΟΔ με την οποία ενέκρινε το σύνολο των εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή του ΚΔΕΟΔ, […]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις 12/12/2022 11:19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 που χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Τεχνική Βοήθεια 2014-2020», προτίθεται να απασχολήσει για 24 ώρες/4 ημέρες την εβδομάδα στις εγκαταστάσεις του στη […]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις 12/12/2022 09:35

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Κατακύρωση στο ΚΔΕΟΔ Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) στο Μαυροβούνιο

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ανέλαβε την υλοποίηση του Προγράμματος Διδυμοποίησης (Twinning) στο Μαυροβούνιο με τίτλο “Improving the capacities of the AFCOS System bodies in the field of irregularities management – MN 20 IPA FI 01 22 TWL – EUROPEAID/174951/DD/AC T/ME”. Συγκεκριμένα, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, επιλέχθηκε η πρόταση που υποβλήθηκε από το ΚΔΕΟΔ […]

Περισσότερα
Εκδηλώσεις 07/12/2022 12:23

Διαδικτυακό Συνέδριο: «Intellectual Property Protection in the EU: Challenges and Prospects»

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:“Intellectual Property Protection in the EU: Contemporary Challenges and Prospects” με θέμα: «Intellectual Property Protection in the EU: Challenges and Prospects»  Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom, […]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις 25/11/2022 15:18

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ Democracy and Media Freedom (DEMEDIA)

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου συμμετέχει ως εταίρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο Democracy and Media Freedom (DEMEDIA – ID:2020-3-BG01-KA105-094882) που βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και διοργανώνεται υπό την εποπτεία του Κέντρου Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων (Human resource development centre – HRDC, Βουλγαρία) από το Public Policy Institute (PPIF). Στο πρόγραμμα συμμετέχει επίσης ως […]

Περισσότερα
Εκδηλώσεις Μη κατηγοριοποιημένο 14/11/2022 15:04

Ευρωπαϊκό Συνέδριο: Ψηφιοποίηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) σας προσκαλεί στο Ευρωπαϊκό διαδικτυακό συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται με την υποστήριξη του Έργου Jean Monnet (Εrasmus+) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο:“Discourses on the constitutional identity of the European Union: the EU Charter of Fundamental Rights/ EU Rights” με θέμα: «Ψηφιοποίηση και Θεμελιώδη Δικαιώματα» Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί μέσω […]

Περισσότερα
Εκδηλώσεις 05/10/2022 09:52

Τελετή Απονομής Τιμητικού Τόμου στον κ. Βασίλειο Σκουρή

Τελετή Απονομής Τιμητικού Τόμου στον κ. Βασίλειο Σκουρή Ομότιμο Καθηγητή Νομικής Σχολής ΑΠΘ Πρώην Πρόεδρο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022 Ώρα 18.00 Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Τσιμισκή 29 Αφίσα Πρόσκληση – Πρόγραμμα

Περισσότερα
Εκδηλώσεις 07/09/2022 13:41

7η και 8η διάλεξη της σειράς “Διαλέξεις Thyssen”

Το Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου και το Ίδρυμα Fritz Thyssen διοργανώνουν την έβδομη και όγδοη διάλεξη της σειράς “Διαλέξεις Thyssen” η οποίες θα πραγματοποιηθούν: την Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 στο Goethe Institut στην Αθήνα, Ομήρου 14-16 και την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 18:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εμπορικού και […]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις 29/08/2022 16:06

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απασχόληση ενός (1) Ερευνητή σε θέματα Δημόσιων Συμβάσεων

Το ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΚΔΕΟΔ), στο πλαίσιο εκτέλεσης του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «Μισθοδοσία της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων και της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων του ΚΔΕΟΔ» με κωδ. ΟΠΣ 5000274 (κωδ. ΣΑ Ε5191 κωδ. Πράξης ΣΑ 2016ΣΕ51910022), που χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Τεχνική Βοήθεια 2014 – 2020», προτίθεται να απασχολήσει […]

Περισσότερα
Ανακοινώσεις 29/08/2022 11:56

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλήρωσης μίας (1) θέσης μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA) στο Ισραήλ

  ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ προτίθεται να υποβάλει πρόταση στο υπό προκήρυξη Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Twinning “Promoting protection of labour rights of foreign workers” με δικαιούχο χώρα το Ισραήλ. Στο πλαίσιο αυτό αναζητά υποψήφιο για την πλήρωση της θέσης του μόνιμου εμπειρογνώμονα (RTA), ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα: Πτυχίο […]

Περισσότερα