Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα εκτεταμένο δίκτυο κέντρων διάδοσης πληροφοριών και επαφών για το κοινό. Τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (ΚΕΤ) αποτελούν μέρος αυτού του δικτύου. Πρωτοεμφανίστηκαν το 1963 στα κράτη μέλη και σε παγκόσμια βάση για να προωθήσουν όσο γίνεται περισσότερο τις επίσημες κοινοτικές εκδόσεις. Σήμερα απαριθμούνται 544 ΚΕΤ παγκοσμίως εκ των οποίων τα 402 βρίσκονται στα κράτη μέλη. Στην Ελλάδα λειτουργούν δώδεκα, στις περισσότερες από τις πόλεις που φιλοξενούν Πανεπιστήμια.