Το ΚΕΤ βρίσκεται στο ισόγειο των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΚΔΕΟΔ και κατέχει ειδικό τμήμα στη Βιβλιοθήκη.