Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται αλφαβητικά οι σημαντικότερες περιοδικές εκδόσεις που λαμβάνει το ΚΕΤ ανά Θεσμικό Όργανο

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Annuaire interinstitutionnel1994
Bulletin des Communautes europeennes (αντικαταστάθηκε από το Bulletin de l’ Union europeenne)1974-1994
Bulletin de l’ Union europeenne1994-2005
Common agricultural policy (The) : synthese1998-
Competition policy newsletter1994-2008
Cordis focus1994-2006
Corps diplomatique accredite aupres des Communautes europeennes1978-2008
Courier (Le)1980-
Courier (The)1980-
Economie europeenne : serie Α1979-2001
Economie europeenne : serie Β1979-2001
Egalite des chances pour les femmes et les hommes dans l’Union europeenne: rapport annuel1996-2000
Emploi en Europe (L’)1989-2003
Energy in Europe1993-2000
Equal opportunities for women and men in the European Union : annual report1996-2000
Euro abstracts1978-2007
Euro-barometre1978-2007
Euro-info : το δελτίο για την πολιτική της επιχείρησης1998-2001
Euro-info : le bulletin de la politique d’ enterprise1994-1997
Europe sans frontier(L’)1995-2000
Europe sociale1983-
European economy1978-1995
Femmes d’ Europe (et supplements)1977-1992
Gender equality magazine2000-2001
Infeuro1997-2002
Info-C1993
Inforegio + Inforegio news1995-
Innovation and technology transfer1989-2004
INSAR : Information summary on archives1996-2005
Magazine education, formation et jeunesse en Europe (Le)1994-2005
Marches agricoles1981-2001
Mediateur europeen (Le)1995-
MISSOC protection sociale1994-2004
MISSOC social protection1994-2004
Missoc-info1999-2001
Nouvelless universitaires europeennes = European university news1982-1999
Organigramme de la Commission des Commuanutes europeennes1978-1994
Panorama de l’ industrie communautaire (et supplement)1989-1997
Panorama of EU industry(and supplement)1989-1997
Rapport financier1988-
Rapport general sur l’ activite des Communautes europeennes1967-2010
Rapport sur la politique de concurrence1971-2008
Rapport sur la situation de l’ Agriculture dans la Communaute1975-2002
RTD magazine + RTD info1994-2007
SCAD-Bulletin1978-1999
Sigma : la bulletin de la statistique europeenne1991-2010
Single market news1996-
Terminologie et traduction1985-2002
Γενική έκθεση επί της δραστηριότητας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1980-2008
Γράμμα στις γυναίκες τις Ευρώπης1995-2000
Δελτίο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αντικαταστάθηκε από το Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ενωσης)1980-1993
Δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης1994-2004
Δημοσιονομική έκθεση1988-
Διοργανικός κατάλογος1994-2006
Έκθεση επί της κοινωνικής εξελίξεως1980-1989
Έκθεση επί της πολιτικής του ανταγωνισμού1981-2008
Ευρώπη χωρίς σύνορα1995-2000
Ισες ευκαιρίες για τις γυναίκες και τους άνδρες στην Ε.Ε. : ετήσια έκθεση1996-2000
Κατάσταση της γεωργίας στην Κοινότητα (Η)1981-
Κοινωνική Ευρώπη1979-1995

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ  

Apercu des activites du Conseil1973-1996
Association CEE-Chypre, CEE-Malte, CEE-Turquie : recueil de textes1985-1990
Association des pays et territoires d’ outre-mer : departements d’ outre-mer : recueil de textes1984-2000
Conventions ACP-CE de LOME : recueil de textes1992-2000
Cooperation CEE-Algerie, CEE-Egypte, CEE-Israel, CEE-Jordanie, CEE-Liban, CEE-Maroc, CEE-Syrie, CEE-Tunisie, CEE-Yougoslavie : recueil de textes1985-1988
Rapport annuel du Conseil des Ministres ACP-CEE1976-1999
Επισκόπηση των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου1973-1996
Συλλογή κειμένων του Συμβουλίου Υπουργών ΑΚΕ-ΕΚ1982-1999
Σύμβαση ΑΚΕ-ΕΚ της ΛΟΜΕ : συλλογή κειμένων1992-2000
Σύνδεση ΕΟΚ-Κύπρου, ΕΟΚ-Μάλτας, ΕΟΚ-Τουρκίας : συλλογή κειμένων1985-1990
Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών : Υπερπόντια Διαμερίσματα : συλλογή κειμένων1984-1989
Συνεργασία ΕΟΚ-Αλγερίας, ΕΟΚ-Αιγύπτου, ΕΟΚ-Ισραήλ, ΕΟΚ-Ιορδανίας, ΕΟΚ-Λιβάνου, ΕΟΚ-Μαρόκου, ΕΟΚ-Συρίας, ΕΟΚ-Τυνησίας, ΕΟΚ-Γιουγκοσλαβίας : συλλογή κειμένων1985-1988

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Debats du Parlement europeen : Journal officiel des Communautes europeennes1980-2008
Κατάλογος των Βουλευτών του Προεδρείου, του Κοινοβουλίου, των πολιτικών ομάδων, των επιτροπών και των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών1979-
Συζητήσεις Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου : Παράρτημα της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων1980-1996

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

BEI-Informations1977-1997
ΕΤΕ-Πληροφορίες1981-1997
Cahiers BEI – EIB Papers1986-1998 (ελ)
Ετήσια έκθεση1981-1991
Rapport annuel1974-1998

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (ΕΟΚΕ)

Βulletin du Comite economique et social1978-1994
Bulletin of economic and social Committee1979-1984
Δελτίο Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1981-1994
Annual report1981-1983
Rapport annuel1978-1998
Ετήσια έκθεση1981-1998

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Μηνιαίο δελτίο2000-2007