Συνδρομή σε 7 τίτλους περιοδικών

  • Common Market Law Review 1963 – 2018
  • European Business Law Review 1990 – 2018
  • European Energy and Environmental Law Review 1992 – 2018
  • European Public Law 1995 – 2018
  • European Review of Private Law 1993 – 2018
  • International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 1985 – 2018
  • Journal of European Consumer and Market Law 2012 – 2018

Η πρόσβαση είναι εφικτή από το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης