Η πρόσβαση είναι εφικτή από το αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης.