Εξαρχής το ΚΔΕΟΔ απέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία αξιόλογης βιβλιοθήκης για το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ διαθέτει σήμερα περίπου 60.000 τόμους που καλύπτουν όλο το φάσμα του επιστημονικού του αντικειμένου καθώς και 43 ειδικά νομικά περιοδικά στα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά με διαρκή συνδρομή σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, ενώ προσφέρει ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων όπως η sakkoulasonline.gr, η Kluwer Law Online, η Beckonline Europarecht Plus και η EU Law Live.

 

Τα θέματα που καλύπτει είναι:

  • Ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο
  • Συνταγματικό δίκαιο
  • Διοικητικό δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο
  • Διεθνές δίκαιο προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων
  • Διεθνές δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος
  • Διεθνές οικονομικό δίκαιο
  • Δίκαιο των διεθνών συναλλαγών

Επίσης, η βιβλιοθήκη εκτός από μονογραφίες και περιοδικά διαθέτει και ειδικές συλλογές σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή:

Α) Ειδική συλλογή του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης
Το ΚΔΕΟΔ έχοντας από το 1978 την ιδιότητα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης είναι αποδέκτης όλων των εκδόσεων των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β) Ειδική συλλογή εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης
Η βιβλιοθήκη διαθέτει πλήρη σειρά των εκδόσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Γ) Ειδική συλλογή εκδόσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Η βιβλιοθήκη διαθέτει πλήρη σειρά των εκδόσεων του Διεθνούς Δικαστηρίου και της Επιτροπής Διεθνούς Δικαίου

Δωρεές

Η βιβλιοθήκη έχει γίνει αποδέκτης της γενναιοδωρίας δωρητών που έχουν προσφέρει την πλήρη συλλογή της βιβλιοθήκης τους ή τμήμα αυτής. Σημαντικές δωρεές υπήρξαν οι παρακάτω:
Την πλήρη συλλογή τους έχουν δωρίσει στη βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ ο ομότιμος καθηγητής Κωνσταντίνος Βουγιούκας, καθώς και οι κληρονόμοι του καθηγητή και ιδρυτή του ΚΔΕΟΔ Δημητρίου Ευρυγένη. Τμήμα της συλλογής της βιβλιοθήκης τους έχουν δωρίσει οι κληρονόμοι του καθηγητή Γεωργίου Τενεκίδη, οι κληρονόμοι του διατελέσαντος Προέδρου του ΚΔΕΟΔ Κρατερού Ιωάννου, καθώς επίσης και ο αείμνηστος καθηγητής Φαίδων Κοζύρης.

Επιπλέον, το ίδρυμα Fritz Thyssen έχει ενισχύσει τη βιβλιοθήκη του ΚΔΕΟΔ με τη συνεισφορά κυρίως γερμανικών, αγγλικών και γαλλικών επιστημονικών συγγραμμάτων.

Κατάλογος
Η συλλογή της βιβλιοθήκης από το 1978-1990 υπάρχει στον δελτιοκατάλογο που βρίσκεται στον χώρο του αναγνωστηρίου, ενώ από το 1991 χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα οργάνωσης το οποίο ανανεώθηκε το 2000 με το βιβλιοθηκονομικό σύστημα Horizon 7.3.

Χρήσιμες Πληροφορίες
Η βιβλιοθήκη δε λειτουργεί ως δανειστική. Όλο το υλικό της διατίθεται μόνο για επιτόπια μελέτη. Υπάρχει επίσης, ένα φωτοτυπικό μηχάνημα διαθέσιμο στο κοινό, αλλά η φωτοτύπηση υπόκειται σε περιορισμούς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Οι χρήστες της βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση σε ένα CD Μicrofiche reader για παλαιότερο υλικό, καθώς και on-line πρόσβαση στον κατάλογο μέσα στο αναγνωστήριο.