ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

26 Μαΐου 2004

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

19.00

Προσφώνηση
Π. Νάσκου-Περράκη

Πρόεδρος: Κ. Χρυσόγονος

19.10

Σύνταγμα ή Συνθήκη; Ένωση λαών ή Ένωση κρατών;
Α. Μανιτάκης

19.30

Σχέσεις μεταξύ άμεσων οργάνων της Ε.Ε.: Προς την ανάδυση της κοινοβουλευτικής αρχής σε ενωσιακό επίπεδο;
Ι. Καμτσίδου

19.50

Διάλειμμα-καφές

20.10

Αναγκαιότητα και δυνατότητα ενός Ευρωπαϊκού Συντάγματος
Λ. Παπαδοπούλου

20.30

Εθνική και ευρωπαϊκή ταυτότητα. Ένα παλιό πρόβλημα σ' ένα νέο πεδίο
Π. Μαντζούφας

20.50

Παρέμβαση
Σ. Ορφανουδάκης

21.00

Συζήτηση