ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
25 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

11- 12 Φεβρουαρίου 2005

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

Παρασκεύη 11 Φεβρουαρίου
17.30

Έναρξη - Προσφωνήσεις

Πρόεδρος: Χρίστος Γεραρής, Πρόεδρος του ΣτΕ

17.45

Ελλάδα και το κοινοτικό κεκτημένο
Β. Χριστιανός, Επικουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

18.05

Δημόσιες Συμβάσεις
Έ. Αδαμαντίδου, Δρ.Ν., Δικηγόρος, Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων-ΚΔΕΟΔ

Κ. Γιαννακόπουλος
, Λέκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών
Σ. Παναγόπουλος, Δικηγόρος, Στέλεχος της Μονάδας Παρακολούθησης Διαγωνισμών και Συμβάσεων-ΚΔΕΟΔ

18.55

Διάλειμμα

19.10

Κρατικές Ενισχύσεις
Δ. Σχοινά, ΔρΝ. , Δικηγόρος
Ευ. Μουαμελετζή, ΔρΝ., Δικηγόρος, Στέλεχος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-ΚΔΕΟΔ
Αικ. Σγουρίδου, Δικηγόρος, Στέλεχος της Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-ΚΔΕΟΔ

20.00

Συζήτηση

20.45

Δεξίωση

Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2005
 

Πρόεδρος: Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

09.30

Εμπορικό Δίκαιο
Εταιρίες: Ευ. Περάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Καταναλωτές: Ε. Αλεξανδρίδου Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Πνευματική Ιδιοκτησία: Λ. Κοτσίρης, Ομότιμος Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

10.30

Ανταγωνισμός
Κ. Ηλιόπουλος, ΔρΝ., Δικηγόρος, Μέλος Επιτροπής Ανταγωνισμού
Δ. Αναγνωστοπούλου, ΔρΝ., Δικηγόρος, Επιστημονική Συνεργάτις του ΚΔΕΟΔ

11.10

Διάλειμμα-Καφέ

11.30

Περιβάλλον
Ευ. Ρεγκάκου-Κουτούπα, Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Γ. Γιαννακούρoυ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

12.10

Συζήτηση

Πρόεδρος: Β., Πρόεδρος του ΔΕΚ

12.40

Στρογγυλό Τραπέζι
Η κοινοτική και η Εθνική Συνταγματική Έννομη Τάξη
Γ. Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών
Κ.Χρυσόγονος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης