Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση – H μονάδα Eurojust (10)

Collection: Contemporary Texts
Diligence: Σ. Κουτουλάκου
Prologue: Π. Νάσκου - Περράκη
Year of Publication: 2003
ISBN: 960-15-1129-6

Στην έκδοση αυτή περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις της ημερίδας του ΚΔΕΟΔ με θέμα τη «Δικαστική Συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση», στο θεσμικό πλαίσιο της οποίας εντάσσεται η νεοσύστατη μονάδα Eurojust. Ύστερα από μια εκτενή περιγραφή της λειτουργίας του δικαστικού αυτού οργάνου, γίνεται αναφορά στην επιχειρησιακή δράση και τις αρμοδιότητές του, καθώς και στη σχέση του με τα υπόλοιπα συντονιστικά όργανα που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ε.Ε. Τέλος, τίθενται ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια λειτουργίας της Eurojust και γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη συμβολή της στη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου κατοχύρωσης των θεμελιωδών δικαιωμάτων.