Foreword: E. Koutoupa-Regakou
Εditor: E. Mouameletzi
Publisher: Ant. N. Sakkoulas
ISBN: 978-960-15-2224-1