ΕΡΓΑΤΙΚΟ - ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

15 Μαρτίου 2004

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

18.00

Προσφώνηση
Π. Νάσκου-Περράκη

Πρόεδρος: Α. Καζάκος

18.15

Εθνικές ιδιαιτερότητες και μεταφορά κοινοτικών οδηγιών στο εσωτερικό μας δίκαιο
Α. Καζάκος

18.35

Κοινωνική Ασφάλιση: πρόσφατες νομολογιακές τάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
Α. Στεργίου

18.55

Η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε θέματα μερικής απασχόλησης
Β. Δούκα

19.15

Διάλειμμα-καφές

19.30

Προσπάθειες διεθνούς ενοποίησης του Αστικού δικαίου
Π. Κορνηλάκης

19.50

Τάσεις διεύρυνσης του πεδίου προστασίας των καταναλωτών στον Ευρωπαϊκό χώρο
Γ. Δέλλιος

20.10

Συζήτηση