ΧΜ ΕΟΧ


Πρόγραμμα: Τεχνική βοήθεια του δικαιούχου κράτους για την υλοποίηση του ΧΜ - ΕΟΧ περιόδου 2009 - 2014
Τίτλος: «Πώς μπορούν τα κράτη - μέλη της ΕΕ να καταπολεμήσουν τα εγκλήματα μίσους αποτελεσματικά; Ενθάρρυνση της υποβολής εκθέσεων και βελτίωση της καταγραφής τους»
Διάρκεια: 28 - 29 Απριλίου 2014
Φορείς εκτέλεσης: Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ/ ΚΔΕΟΔ (Ελλάδα) - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Αυστρία)
Χρηματοδότηση: ΧΜ ΕΟΧ - EEA Grants - Norway Grants
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι