Πρόγραμμα PHARE - TEMPUS


Το πρόγραμμα PHARE είναι ένα από τα τρία όργανα προενταξιακής στήριξης που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βοηθήσει τις υποψήφιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης στις προετοιμασίες τους για την εισδοχή τους στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Εισήχθη για πρώτη φορά το 1989, σε μία περίοδο που οι περισσότερες υπό ένταξη χώρες διένυαν μία περίοδο οικονομικής και πολιτικής προσαρμογής. Σήμερα χρηματοδοτεί αποκλειστικά δράσεις που βρίσκονται σε συνάρτηση με τους προενταξιακούς τομείς προτεραιότητας της κάθε υποψήφιας χώρας.

Το πρόγραμμα TEMPUS είναι ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις υπό ένταξη χώρες στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το 1993 ξεκίνησε στα πλαίσια του προγράμματος PHARE, σήμερα όμως αποτελεί μέρος του συνολικού προγράμματος της Ε.Ε. για την οικονομική και κοινωνική αναμόρφωση της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (πρόγραμμα CARDS) και του προγράμματος για την οικονομική αναδιάρθρωση και ανόρθωση στα Νέα Ανεξάρτητα Κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και την Μογγολία (πρόγραμμα TACIS). Οι ομάδες - στόχοι είναι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες, στους οποίους παρέχεται εκπαίδευση σε καίριους τομείς όπως δικαιοσύνη, περιβάλλον και διοικητική αναμόρφωση.

Το ΚΔΕΟΔ δραστηριοποιήθηκε έντονα στο πρόγραμμα ΤΕMPUS με μια σειρά σεμιναρίων που απευθυνόταν σε ακροατήρια όχι αμιγώς νομικά. Τα θέματα κινούνταν πάντα στα πλαίσια του γενικού αλλά και του ειδικού Κοινοτικού Δικαίου.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα TEMPUS μπορείτε να βρείτε εδω: http://europa.eu.int/comm/education/tempus/home.html

1999


Πρόγραμμα: PHARE - TEMPUS
Τίτλος: "Εκπαίδευση Βούλγαρων εμπειρογνωμόνων στο ευρωπαϊκό δίκαιο"
Αντικείμενο: Σεμινάρια
Προκήρυξη προγράμματος: 1998
Διάρκεια: 2 έτη ( 1999-2000)
Φορέας εκτέλεσης: Νομική Σχολή Blagoevgrad
Συμμετέχοντες Φορείς: Assemblee Nationale Bulgare, Ministry of Justice, New Bulgarian University, Union Cooperative Centrale, Union des Scientifiques de Bulgarie, University of Rousse 'Angel Kanchev, Universite Libre de Bruxelles, Universite de Paris-Val de Marne, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΚΔΕΟΔ.
Τόπος Διεξαγωγής: Blagoevgrad, Βουλγαρία
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης


1993


Πρόγραμμα: PHARE - TEMPUS
Τίτλος: "Ανάπτυξη μεταπτυχιακών σπουδών στο ευρωπαϊκό δίκαιο στο Πανεπιστήμιο του Lodz" (JEP 3480-92/1)
Αντικείμενο: Σεμινάρια
Διάρκεια: 1 έτος (1992 -1993)
Φορέας εκτέλεσης: Πανεπιστήμιο του Lodz
Συμμετέχοντες φορείς: European Institute for Public Administration, Universite de Lodz, Universite de Nancy, ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Lodz (Πολωνία)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ IΕπιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι