Πρόγραμμα - πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη


Το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη είναι ο κύριος μοχλός της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της έρευνας στην Ευρώπη. Τα προγράμματα πλαίσιο καλύπτουν περίοδο πέντε ετών, αλληλεπικαλυπτόμενα με το τελευταίο έτος του προηγούμενου προγράμματος - πλαισίου, καθώς και με το πρώτο έτος του επόμενου προγράμματος - πλαισίου. Τα προγράμματα - πλαίσιο έχουν υιοθετηθεί από το 1984 . Το τρέχον πρόγραμμα - πλαίσιο είναι το έκτο κατά σειρά ξεκίνησε το 2003 και θα διαρκέσει μέχρι και το 2007. Έχει ως στόχο τη συμβολή του στη δημιουργία ενός πραγματικού Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα IST μπορείτε να βρείτε εδώ: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/index_en.html.

Το ΚΔΕΟΔ έχει συμμετάσχει στο 5ο και στο 6ο πρόγραμμα - πλαίσιο μέσα από τις εξής δραστηριότητες:

2004


Έργο: ΠΥΘΕΑΣ: Ανάπτυξη του εθνικού δικτύου κέντρων κινητικότητας ερευνητών
Διάρκεια: 2004-2005
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Κοινωνίας της Πληροφορίας (6o πρόγραμμα-πλαίσιο)
Ιστοσελίδα: http://europa.eu.int/eracareers/index_en.cfm?l1=9

Έργο: LEGAL-IST: IST-2-004252-SSA: Νομικά ζητήματα σχετικά με την εξέλιξη των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας
Έναρξη: 1-4-2004
Διάρκεια: 36 μήνες
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Κοινωνίας της Πληροφορίας (6o πρόγραμμα-πλαίσιο)
Ιστοσελίδα: http://www.legal-ist.org


2001


Έργο: IST - ALIVE: Νομικά ζητήματα στις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις (ALIVE: Advanced Legal Issues In Virtual Enterprises)
Διάρκεια: 2 έτη (2001-2002)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Κοινωνίας της Πληροφορίας (5o πρόγραμμα-πλαίσιο)
Ιστοσελίδα: http://www.vive-ig.net/projects/alive/
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι