Διδυμοποιήσεις (Twinning)


Τα προγράμματα διδυμοποίησης (twinning) είναι μία σημαντικότατη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να υποβοηθήσει την ένταξη των υποψηφίων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης και των χωρών της Μεσογείου και των πρώην Σοβιετικών δημοκρατιών. Στοχεύει στην δημιουργία και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων δημοκρατικών θεσμών, οργάνων και υπηρεσιών των χωρών αυτών, την εγκαθίδρυση της οικονομίας της αγοράς, την υιοθέτηση του κοινοτικού κεκτημένου και τη βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας στις ανωτέρω χώρες Μέσα υλοποίησης είναι κατά κύριο λόγο η αδελφοποίηση Υπουργείων και Δημοσίων φορέων των κρατών μελών με αντίστοιχους φορείς των δικαιούχων χωρών και οι μακροπρόθεσμες αποσπάσεις ειδικών εμπειρογνωμόνων του Δημοσίου τομέα στις χώρες αυτές, οι οποίοι βοηθούν και κατευθύνουν τους ομολόγους τους στις χώρες αυτές. Άλλα μέσα υλοποίησης είναι η αποστολή εμπειρογνωμόνων για σύντομο χρονικό διάστημα και η διοργάνωση σεμιναρίων.

Το ΚΔΕΟΔ ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου το οποίο ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τα προγράμματα διδυμοποίησης λόγω της πλούσιας εμπειρίας του και ορίστηκε με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών ενδιάμεσος φορέας για τη διαχείριση του προγράμματος αυτού στην Ελλάδα στον τομέα της Δικαιοσύνης, ενώ αποτελεί εντεταλμένο φορέα (mandated body) υλοποίησης προγραμμάτων διδυμοποίησης, αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή . Δραστηριοποιείται στο πρόγραμμα αυτό από το 1998 και έχει υλοποιήσει προγράμματα σε όλα τα νέα κράτη μέλη και τις υποψήφιες χώρες της ΕΕ, συνεργαζόμενη στενά με άλλα κράτη μέλη.Πρόγραμμα: Πρόγραμμα Διδυμοποίησης με Αζερμπαϊτζάν AZ/13/ENPI/TR/1/16(AZ/44)
Τίτλος: «Ενδυνάμωση της Θεσμικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας σχετικά με τη Διαχείριση και την Προστασία των δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας στα Ψηφιακά Δίκτυα»
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων: 2019
Διάρκεια: 24 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: ΚΔΕΟΔ [Eλλάδα], AGCOM (Ιταλία)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΓΕΩΡΓΙΑ GE 16 ENI FI 02 18 (GE 33)
Τίτλος: «Ενίσχυση των δυνατοτήτων για την Υπηρεσία Λογιστικής Τυποποίησης, Αναφορών και Εποπτεία Ελεγκτών της Γεωργίας (SARAS)»
Προκήρυξη προγράμματος: 2018
Διάρκεια: 21 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ, Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Διδυμοποίηση Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας MK 14 IPA JH 04 18
Τίτλος: «Τυποποίηση και εναρμόνιση σύμφωνα με το ISO 17025 των εργαστηρίων του Ινστιτούτου Ιατροδικαστικής, εγκληματολογίας και ιατρικής δεοντολογίας»
Προκήρυξη προγράμματος: 2018
Διάρκεια: 8 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΕΚΠΑ, Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας ΑΠΘ, Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ AZ 13 ENPI FI 01 17
Τίτλος: «Ενίσχυση του Υπουργείου Φορολογίας της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στις ενδο-ομιλικές συναλλαγές και στην ανάπτυξη μέτρων κατά της φοροδιαφυγής»
Προκήρυξη προγράμματος: 2017
Διάρκεια: 24 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ, Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Διδυμοποίηση FYROM (ΜΚ 12 IPA FI 01 16 TWL R)
Τίτλος: «Περαιτέρω εναρμόνιση της φορολογικής νομοθεσίας με το κοινοτικό κεκτημένο»
Προκήρυξη προγράμματος: 2016
Διάρκεια: 6 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ, Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΠρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΣΕΡΒΙΑ (SR11 IB OT 01)
Τίτλος: «Ενίσχυση των ικανοτήτων του Κοινοβουλίου της Σερβίας στη διαδικασία ολοκλήρωσης της Ε.Ε.»
Προκήρυξη προγράμματος: 2011
Διάρκεια: 2 χρόνια (2013 - 2014)
Φορείς εκτέλεσης: Βουλή των Ελλήνων, ΚΔΕΟΔ, Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου (Ελλάδα)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Πρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΤΟΥΡΚΙΑ (TR 07 IB JH 02)
Τίτλος: «Ενίσχυση των Τουρκικών Κέντρων Παρακολούθησης για Ναρκωτικά και Εθισμούς από Ναρκωτικά»
Προκήρυξη προγράμματος: 2007
Διάρκεια: 2 χρόνια (2009 - 2011)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ και ΕΠΙΨΥ/ΕΚΤΕΠΝ (Ελλάδα) - Γερμανία
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Πρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΙPΑ 2007 ΚΡΟΑΤΙΑ (ΗR/2007/IB/FI/06TL)
Τίτλος: "Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του Υπουργείου Οικονομικών της Δημοκρατίας της Κροατίας σε σχέση με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις παραχωρήσεις και τις ΣΔΙΤ"
Προκήρυξη προγράμματος: 2009
Διάρκεια: 6 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (ΚΔΕΟΔ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης
Πρόγραμμα: Διδυμοποίηση ΙPΑ 2007 ΚΡΟΑΤΙΑ (ΗR/2007/IB/FI/03TL)
Τίτλος: "Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας της Υπηρεσίας ΣΔΙΤ στη Δημοκρατία της Κροατίας σε σχέση με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τις ΣΔΙΤ"
Προκήρυξη προγράμματος: 2009
Διάρκεια: 6 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (ΚΔΕΟΔ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΛΕΤΟΝΙΑ (LV/2006/IB/JH/03)
Τίτλος: "Βελτίωση της κυκλοφορίας επεξεργασίας και ασφάλειας των φακέλων μεταναστών"
Προκήρυξη προγράμματος: 2006
Διάρκεια: 12 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (ΚΔΕΟΔ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΚΥΠΡΟΣ (CΥ/2004/IB/FI-01-TL)
Τίτλος: "Τεχνική βοήθεια για την αποτελεσματική εποπτεία των συνεργατικών τραπεζών"
Προκήρυξη προγράμματος: 2006
Διάρκεια: 5 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (Τράπεζα της Ελλάδος - ΚΔΕΟΔ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ((LT2005/IB/FI/01)
Τίτλος: "Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Κοινότητας και καταπολέμηση της απάτης"
Προκήρυξη προγράμματος: 2005
Διάρκεια: 12 μήνες
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- ΥΠΕΕ- ΚΔΕΟΔ), Σουηδία
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (LI2002/000.601.06.03.10)
Τίτλος: "Βελτίωση των ιδίων πόρων"
Σκοπός: Βελτίωση συστήματος ιδίων πόρων και της συμμετοχής της Λιθουανίας στον κοινοτικό προϋπολογισμό
Προκήρυξη προγράμματος: 2004
Διάρκεια: 8 μήνες (2005)
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας- ΚΔΕΟΔ-ΣΕΥΥΟ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΜΑΛΤΑ (ΜΤ04/ΙΒ/JH/04)
Τίτλος: "Πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη Βελτίωση του συστήματος ασύλου στη Μάλτα"
Σκοπός: Αναβάθμιση των προσόντων των Μαλτέζων υπαλλήλων στον τομέα ασύλου
Προκήρυξη προγράμματος: 2004
Διάρκεια: 8 μήνες (2005)
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- ΚΔΕΟΔ-ΕΣΠ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΟΥΓΓΑΡΙΑ (HU2004/ΙΒ/JH/01)
Τίτλος: "Διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των προσφύγων στην Ουγγαρία"
Σκοπός: Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας των αρμόδιων Ουγγρικών αρχών και βελτίωση των προσόντων των υπαλλήλων τους.
Προκήρυξη προγράμματος: 2004
Διάρκεια: 15 μήνες (2005)
Φορείς εκτέλεσης: Ελλάδα (Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης- Υπουργείο Εσωτερικών - ΚΔΕΟΔ - ΕΣΠ)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ (R002/IB/FI/11)
Τίτλος: "Βελτιστοποίηση της στρατηγικής της Οικονομικής Φρουράς για τον περιορισμό/ την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής"
Προκήρυξη προγράμματος: 2003
Διάρκεια: 18 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΤΣΕΧΙΑ (CZ01/IB/JH-01)
Τίτλος: "Ακαδημία Δικαστών και δικαστική συνεργασία στις ποινικές υποθέσεις"
Προκήρυξη προγράμματος: 2003
Διάρκεια: 12 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Γερμανία και Ελλάδα (συντονιστής) - Ισπανία (εταίρος)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΤΟΥΡΚΙΑ (TR02/IB/JH/04)
Τίτλος: "Δημιουργία κέντρου παρακολούθησης για τα ναρκωτικά (Reitox focal point) - ανάπτυξη και εφαρμογή μίας εθνικής στρατηγικής για τα νακρωτικά"
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 24 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία (συντονιστής) - Ελλάδα (εταίρος)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO02/IB/FI/05)
Τίτλος: "Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός πλήρους μοντέλου προσομοίωσης της Ρουμανικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 18 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO01/IB-FI/08-TL)
Τίτλος: "Δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης της Ρουμανικής συμμετοχής στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης"
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 6 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΚΥΠΡΟΣ (CY/2002/JH -04-TL)
Τίτλος: "Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πολιτικής και πρακτικής σε θέματα ασύλου"
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 6 μήνες
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SR01/IB/JH-01)
Τίτλος: "Εκπαίδευση δικαστών στην Δημοκρατία της Σλοβακίας"
Σκοπός: Εκπαίδευση Σλοβάκων Δικαστών - Ίδρυση Σχολής Δικαστών
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 1 έτος (2002-
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα (συντονιστής), Γαλλία και Αγγλία (εταίροι)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΛΕΤΟΝΙΑ (LV01/IB/JH-01)
Τίτλος: "Σύστημα διαχείρισης Ασύλου και Μετανάστευσης"
Σκοπός: Ανάπτυξη και ενίσχυση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των Λετονικών φορέων που ασχολούνται με το άσυλο και τη μετανάστευση.
Προκήρυξη προγράμματος: 2002
Διάρκεια: 18 μήνες (2002-
Φορείς εκτέλεσης: Σουηδία (συντονιστής), Ελλάδα (εταίρος)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Twinning ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SR99/IB/JH-04)
Τίτλος: "Εκπαίδευση δικαστών στην Δημοκρατία της Σλοβακίας"
Σκοπός: Εκπαίδευση Δικαστών - Ίδρυση Σχολής Δικαστών
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: 2 έτη (2001-
Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία (συντονιστής), Ελλάδα και Γερμανία (εταίροι).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG99/IB/AG-01)
Τίτλος: "Ανάπτυξη διοικητικής ικανότητας για την υιοθέτηση και θέση σε ισχύ του κοινοτικού κεκτημένου στον αγροτικό τομέα"
Σκοπός: Βελτίωση του ελέγχου φυτοπαθολογίας- Υποστήριξη της διοικητικής αναμόρφωσης της νομοθετικής προσέγγισης στη γεωργία, τη δασοπονία και την αλιεία - Βελτίωση του ελέγχου των σπόρων στη Βουλγαρία.
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: 1 έτος (2001- 2002)
Συμμετέχουσες χώρες: Αγγλία (συντονιστής), Γερμανία και Ελλάδα (εταίροι)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO99/IB/FI-01)
Τίτλος: "Εκπαίδευση και σύστημα παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων"
Σκοπός: Σύσταση ενός εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων στη Ρουμανία.
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: 1 έτος (2001-2002)
Συμμετέχουσες χώρες: Ιταλία (συντονιστής) και Ελλάδα (εταίρος).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Twinning ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG99/IB/JH-04)
Τίτλος: "Ενδυνάμωση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και της ικανότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο"
Σκοπός: Ενδυνάμωση Ανεξαρτησίας Δικαιοσύνης - Εναρμόνιση με το κοινοτικό κεκτημένο
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: 2 έτη (2000 -
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα (συντονιστής), Γερμανία (εταίρος)
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνση

Πρόγραμμα: Twinning ΕΣΘΟΝΙΑ (ES 99/IB/OT-02)
Τίτλος: "Προστασία Καταναλωτή"
Σκοπός: Παροχή βοηθείας στο Consumer Board της Εσθονίας - Εναρμόνιση με κοινοτικές οδηγίες - Διαμόρφωση θεσμών και τρόπων οργάνωσης και λειτουργίας του οργανισμού σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς, τις καμπάνιες πληροφόρησης, την λειτουργία μη κυβερνητικών καταναλωτικών οργανώσεων κ.λ.π.
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: 2 έτη (2000 -
Συμμετέχουσες χώρες: Σουηδία (συντονιστής) και Ελλάδα (εταίρος).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Twinning ΣΛΟΒΑΚΙΑ (SR 98/IB/JH/06)
Τίτλος: Εκπαίδευση Σλοβάκων Δικαστών στο ευρωπαϊκό δίκαιο και ανάλυση του συστήματος εκπαίδευσης δικαστών στην Σλοβακία.
Σκοπός: Εκπαίδευση Σλοβάκων Δικαστών - Ανάλυση συστήματος εκπαίδευσης δικαστών
Προκήρυξη προγράμματος: 1998
Διάρκεια: 1 έτος (1999 - 2000)
Συμμετέχουσες χώρες: Γερμανία (συντονιστής) - Ελλάδα (εταίρος).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ (RO 98/IB/JH/01)
Τίτλος: Εναρμόνιση του ρουμανικού δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο
Σκοπός: Εναρμόνιση του ρουμανικού δικαίου με το κοινοτικό κεκτημένο, σε θέματα εμπορικού δικαίου όπως: ηλεκτρονικό εμπόριο, διεθνής ναυτικός κώδικας, διεθνής πτώχευση, εμπορικοί αντιπρόσωποι.
Προκήρυξη προγράμματος: 1998
Διάρκεια: 2 έτη (1999-2000-2001)
Συμμετέχουσες χώρες: Γαλλία (συντονιστής) Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία και Ιταλία (εταίροι).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Διεύρυνσης

Πρόγραμμα: Twinning ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ (BG 98/IB/AG/03)
Τίτλος: "Εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία"
Σκοπός: Παροχή βοηθείας στο Υπουργείο Γεωργίας της Βουλγαρίας σε θέματα εναρμόνισης με την κοινοτική νομοθεσία - Μεταφορά εμπειρίας σε θέματα τεχνικών εναρμόνισης και διαπραγματεύσεων κατά την προενταξιακή περίοδο.
Προκήρυξη προγράμματος: 1998
Διάρκεια: 1 έτος (1999-2000)
Συμμετέχουσες χώρες: Αγγλία (συντονιστής), Γερμανία και Ελλάδα (εταίροι).
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ ΔιεύρυνσηςΠρόγραμμα: Twinning ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Τίτλος: "Συνεργασία δικηγορικών Συλλόγων Θεσσαλονίκης Ρουμανίας"
Αντικείμενο προγράμματος: 2 Σεμινάρια σε ρουμάνους δικηγόρους - 1 Συνέδριο
  • "Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο" (23-26.11.1996), Brasov, Ρουμανία
  • "Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο" (27-30.11.1996), Βουκουρέστι, Ρουμανία
  • "Ξένες επενδύσεις στη Ρουμανία" (18-23.3.1996), Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Προκήρυξη προγράμματος: 1994
Διάρκεια: 2 έτη (1995 - 1996)
Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ 1Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι