Προγράμματα Επιμόρφωσης


Το ΚΔΕΟΔ διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια πάνω σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου. Οι επιμορφωτικές αυτές εκδηλώσεις μπορεί να διοργανώνονται στα πλαίσια κάποιων ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή και ανεξάρτητα, ενώ συχνά λαμβανουν χώρα σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Κάποιες εκδηλώσεις στοχεύουν στην ενημέρωση και επιμόρφωση αποκλειστικά του νομικού κόσμου, ενώ άλλες απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για τη χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών στα σεμινάρια αυτά.

2001


Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε Κύπριους και Έλληνες Διοικητικούς Δικαστές
 • "Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος" (22-23.6.2001)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένης», ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος

 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δικαστών
 • "Εκπαίδευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος" (2-17.2.2001)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Περιβάλλοντος


2000


Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Συνέδριο
 • "Κοινωνικός Διάλογος και Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Ενωμένη Ευρώπη" (21-22.4.2000)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης- Εταιρεία Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Τόπος διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένης», ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης - Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ - Υπουργείο Ανάπτυξης ΓΓΕΤ

 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάρια σε 3 κύκλους
 • "Επιμόρφωση νομικών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο" (24-29/4/1998, 5-9/12/1998) 4-6/12/2000
Φορείς εκτέλεσης: Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων - ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης

 
Πρόγραμμα: "Euro-Guide & δράσεις πληροφόρησης από Νέους για Νέους"
Αντικείμενο:
 1. Παραγωγή CD-Rom "Στον Αστερισμό της Ενωμένης Ευρώπης"
 2. Σεμινάρια και παρουσίαση CD-Rom
Προκήρυξη προγράμματος: 1999
Διάρκεια: Διετής (2000-2001)
Φορείς εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ - Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Παιδείας και Πολιτισμού - Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς1999


Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάριο
 • "Εκπαίδευση δικαστών από υποψήφιες προς ένταξη χώρες πάνω στο κοινοτικό δίκαιο και την περιβαλλοντική πολιτική" (11-13.3.1999)
 • Σεμινάρια και παρουσίαση CD-Rom
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ XI


1998


Πρόγραμμα: "Ας οικοδομήσουμε μαζί την Ευρώπη: Info-Praxis"
Αντικείμενο:
 1. Παραγωγή CD-Rom Infopraxis
 2. Παραγωγή multi media παρουσίαση της Συνθήκης του Άμστερνταμ και εγκατάσταση infokiosk
 3. 6 Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς και δικηγόρους
  • "Η απασχόληση και τα δικαιώματα των πολιτών σύμφωνα με την Συνθήκη του Άμστερνταμ" (6.4.1998)
  • "Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Συνθήκη του Άμστερνταμ" (4-5.5.1998)
  • "Η νέα Συνθήκη του Άμστερνταμ: Η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Κοινή Εξωτερική Πολιτική" (7.5.1998)
  • "Η Συνθήκη του Άμστερνταμ:Οι νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση" (19.5.1998)
  • "Η Συνθήκη του Άμστερνταμ προς μίας δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη" (22.5.1998)
  • "Η Συνθήκη του Άμστερνταμ προς μίας δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη" (5.6.1998)
Φορείς εκτέλεσης: Γεν Γραμματεία Νέας Γενιάς - ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ Χ - Γεν. Γραμματεία Νέας Γενιάς

 
Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάρια
 • "Εκπαίδευση δικηγόρων από Βουλγαρία, Ρουμανία, ΠΓΔΜ, Γιουγκοσλαβία και Κύπρο στο ευρωπαϊκό δίκαιο" - 24-29.4.1998 και 5-9 .12.1998
Φορείς εκτέλεσης: Ένωση Βαλκανικών Δικηγορικών Συλλόγων - ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης


1997


Πρόγραμμα: "Πληροφοριακές δράσεις στο δίκαιο του καταναλωτή και πρακτική"
Αντικείμενο: Σεμινάρια σε στελέχη καταναλωτικών οργανώσεων, Υπουργείου Εμπορίου και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 • "Αποκρατικοποίηση των δημοσίων επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας ( τηλεπικοινωνίες - μεταφορές - ταχυδρομικές υπηρεσίες - ύδρευση, αέριο, ηλεκτρισμός - οπτικοακουστικές) και προστασία του καταναλωτή" (17-20.6.1997)
 • "Επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών" (23-26.6.1997)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Επιτροπή - ΓΔ XXIV


1993


Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε δικηγόρους
 • "Βασικά θέματα Κοινοτικού Δικαίου" (4.10-30.11.1993)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Διάρκεια: 100 ώρες (90 διδασκαλία και 10 πρακτική)
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


1992


Πρόγραμμα επιμόρφωσης
Αντικείμενο: Σεμινάριο σε δικηγόρους
 • "Βασικά θέματα Κοινοτικού Δικαίου" (1.10-23.12.1992)
Φορέας εκτέλεσης: ΚΔΕΟΔ
Διάρκεια: 200 ώρες (160 διδασκαλία και 40 πρακτική)
Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη, Αμφιθέατρο "Δ. Ευρυγένης", ΚΔΕΟΔ
Χρηματοδότηση: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι