ΔικαιοσύνηΠρόγραμμα: Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» JUST-JTRA-EJTR-AG-2016
Τίτλος: «Εκπαίδευση για έναν ευρωπαϊκό χώρο δικαιοσύνης»
Διάρκεια: 18 μήνες
Συμμετέχοντες φορείς: ΚΔΕΟΔ (Ελλάδα) - Πανεπιστήμιο Frederick (Κύπρος)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πρόγραμμα: Αστική δικαιοσύνη της ΕΕ JUST/2013/JCIV/AG/4686
Τίτλος: «Η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κανονισμών για την πολιτική δίκη στις διασυνοριακές διαφορές»
Διάρκεια: 3 - 4 Νοεμβρίου 2014
Συμμετέχοντες φορείς: Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (Γερμανία) - ΚΔΕΟΔ (Ελλάδα)
Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Αστικής Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Επιστροφή

Τελευταία Ενημέρωση : 19 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα Περιεχόμενα Επικοινωνία Σύνδεσμοι